Život netvoří věci a peníze, ale vzpomínky a zážitky.