Účelem Nadačního Fondu je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí.

Andrea ...

„Osudy druhých mi nejsou lhostejné,  velmi mě trápí, že jsou na světě děti, které nemají citové a rodinné zázemí, případně jsou bez finančních prostředků, což jim brání prožít bezstarostné dětství,  studovat a rozvíjet svoje nadání. Proto jsem se rozhodla založit NF AV a pomáhat tak zlepšovat komplikované životní osudy a problémy dětí v nouzi. Každý splněný sen, úsměv na tváři je pro mě obrovskou radostí. Uvědomuji si, že nemohu pomoci všem, ale pevně věřím, že se nám společně podaří maximum, abychom udělali životy dětí krásnější, zachránili co nejvíce dětských osudů a splnili co nejvíce dětských snů.“

zakladatelka NF AV "Pomáhame dětem"
Andrea Verešová.

 

Jak můžete pomoci?

Děkujeme za váš zájem. Naše činnost je možná jen díky vaší pomoci. Velmi důležitá je pro nás podpora od našich dárců, příznivců a dobrovolníků. Vzdělávacím a výchovným působením napomáháme dětem a jejich psychickému i fyzickému rozvoji. Děti jsou naše budoucnost:

Finanční dar na bankovní účet:

2113544249/2700
vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Pro platbu ze zahraničí nebo ze Slovenska použijte mezinárodní formáty:
IBAN (= mezinárodní číslo účtu): CZ75 2700 0000 0021 1354 4249
SWIFT (= mezinárodní kód banky): BACXCZPP