Podporujeme děti ze sociálně slabších rodin v oblasti kultury, vědy a sportu

O nás

Nadační fond Andrey Verešové (NF AV) podporuje talentované děti ze sociálně slabších rodin a dětských domovů v oblasti kultury, sportu a vzdělání. Účelem Nadačního Fondu AV je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí. Základní princip pomoci, který jsme přijali za svůj, je jednoduchý – konkrétní dítě – konkrétní potřeba – konkrétní dárce. Výchozí pilíře naší charitativní činnosti jsou konkrétnost, transparentnost, adresnost a efektivita. O naší činnosti pravidelně komunikujeme s médii, a to jak prostřednictvím zakladatelky Nadačního Fondu, paní Andrey Verešové, tak pomocí projektů a akcí, které pořádáme. Náš Nadační Fond se zaměřuje na podporu činností, jako jsou vzdělávací aktivity a projekty spojené s rozvojem talentů, zájmů, zálib, koníčků či budoucích profesí dětí. Pozornost soustředíme na děti z finančně znevýhodněných a sociálně slabších poměrů a na dětské domovy. Naším cílem je taky plnit dětské sny. Zprostředkováváme setkání dětí se známými osobnostmi z oblasti, ve které se chtějí děti realizovat a dále rozvíjet své nadání. Jejich idoly tak můžou byt další motivací a inspirací v jejich živote a studiu. Organizujeme výlety, tábory, semináře, módní přehlídky, sportovní turnaje, školení. Vzdělávacím a výchovným působením napomáháme nejen jejich psychickému i fyzickému rozvoji, ale v konečném důsledku rozvoji celé společnosti. Děti jsou naše budoucnost. Činnost našeho Nadačního fondu je možná jen díky financování z více zdrojů. Velmi cenná je pro nás každá podpora od našich dárců, příznivců a dobrovolníků. Pomoci nám můžete i Vy. Podpoříte tak další rozvoj našich programů pro děti.

 

Jak můžete pomoci?

Děkujeme za váš zájem. Naše činnost je možná jen díky vaší pomoci. Velmi důležitá je pro nás podpora od našich dárců, příznivců a dobrovolníků. Vzdělávacím a výchovným působením napomáháme dětem a jejich psychickému i fyzickému rozvoji. Děti jsou naše budoucnost:

Finanční dar na bankovní účet:

2113544249/2700
vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Pro platbu ze zahraničí nebo ze Slovenska použijte mezinárodní formáty:
IBAN (= mezinárodní číslo účtu): CZ75 2700 0000 0021 1354 4249
SWIFT (= mezinárodní kód banky): BACXCZPP