Podporujeme děti ze sociálně slabších rodin v oblasti kultury, vědy a sportu

Jak pomoci

Činnost Nadace je možná jen díky financování z více zdrojů. Velmi si vážíme podpory od všech našich dárců, příznivců a dobrovolníků. Díky jejich pomoci se můžeme naplno věnovat dětem, které neměly v životě tolik štěstí.
Pomoci nám můžete i Vy.

I malý dar se počítá. Jakoukoliv finanční částkou podpoříte další rozvoj našich programů pro děti.
Dar můžete zaslat na níže uvedený účet.

Číslo účtu: 2113544249/2700
vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Pro platbu ze zahraničí nebo ze Slovenska použijte mezinárodní formáty:
IBAN (= mezinárodní číslo účtu): CZ75 2700 0000 0021 1354 4249
SWIFT (= mezinárodní kód banky): BACXCZPP

Pro vystavení darovací smlouvy či potvrzení o daru pro daňové účely pište na: pomahame@nfav.cz

Staňte se dárcem

Firmám, společnostem, právnickým i fyzickým osobám nabízíme možnost stát se smluvním dárcem NF AV. Chcete-li přispět na přímou pomoc dětem, ozvěte se nám na: pomahame@nfav.cz.

Staňte se partnerem

NF AV se neobejde bez partnerů, kteří se na jeho realizaci finančně podílejí nebo pro něj bezplatně poskytují významné služby.
Pokud se chcete stát partnerem NF AV, ozvěte se nám na: pomahame@nfav.cz.

Co darem získáte?

Dobrý pocit z podpory důležité a prospěšné věci.
Možnost odečtu daru z daní.
Samozřejmostí je pro nás zaslání potvrzení o daru a na požádání rádi vystavíme potvrzení daru a darovací smlouvu.
Poděkování od NF AV na webových stránkách, ve výroční zprávě, zveřejněním loga Vaší společnosti.

O činnosti NF AV Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek www.nfav.cz a výroční zprávy.

Děkujeme za Vaší podporu.